Home
Aan de slag
Blog
Contact
Proeftraining plannen

Reanimatieles met een game bij Zorg & Welzijn

13 mei 2024
Op CSG Selion is reanimatie een belangrijk onderdeel van het keuzevak 'Voorkomen van ongevallen en EHBO'. Toen docent Tessa de Witt hoorde over de game van Hartveilige School, raakte zij meteen enthousiast.
Dit schooljaar is de school begonnen met het aanbieden van reanimatielessen in klas 2 t/m 4. De leerlingen krijgen deze lessen tijdens Zorg en Welzijn en tijdens LO. Leerlingen raken zich ervan bewust hoe belangrijk reanimeren kan zijn en leren hoe ze daadkrachtig kunnen ingrijpen.

Waarom hebben jullie gekozen voor het Hartveilige School programma?
De reanimatiepoppen communiceren met de tablets, waardoor leerlingen zelfstandig of in een tweetal aan de slag kunnen met de reanimatie. Zij kunnen zelf zien of ze het op de juiste manier doen. We sluiten de lessen af met de game van de Hartveilige school, waarmee leerlingen punten kunnen behalen. Dit wedstrijd element zorgt ervoor dat leerlingen enthousiast raken en op een positieve manier bezig zijn met reanimatie. 

Hoe en voor welke leerlingen verwerken jullie de training in het curriculum? 
Onze tweedejaars leerlingen krijgen tijdens de Zorg en Welzijn lessen tweemaal een reanimatie les. Voor de derdejaars leerlingen wordt dit nog eens tweemaal herhaald tijdens LO. Tot slot kunnen leerlingen in het vierde jaar kiezen voor het keuzevak Voorkomen van ongevallen en EHBO, waarbij de reanimatie en het gebruik van de AED uitgebreid aan bod komt en waarbij leerlingen elkaar ook demonstraties gaan geven. 
Hoe vind je het geven van de training?
Erg leuk! De poppen en de tablets zorgen ervoor dat leerlingen inzicht krijgen in hoe goed ze reanimeren. Sommige leerlingen vinden het een beetje gek of spannend, maar uiteindelijk doet iedereen mee met de lessen. 

Wat vinden de leerlingen van de training?
Vooral in de bovenbouw zijn de leerlingen overwegend enthousiast, in het tweede jaar vinden sommige het wat spannend. Ook ouders van leerlingen zijn enthousiast en zien het belang van de lessen in. 
Welke tips heb je voor andere scholen die willen starten met reanimatieonderwijs
Wij bieden de trainingen in de bovenbouw ook aan in kleinere groepjes. Het zorgt voor rust dat zij niet hoeven te reanimeren in een volle klas.
Ook een Hartveilige School worden?
Leer jouw leerlingen reanimeren met onze game en maak jouw school Hartveilig!
Aan de slag
Cookies
Meer informatie Accepteren